“Het boek leest makkelijk en is goed geschreven. Geschiedenis van de Nederlandse ‘mentaliteit’ wordt heel goed verteld. Inclusief het eigen perspectief vanuit Enschede, Eindhoven en Amsterdam en daarna enkele Europese steden. Bijzonder hoe de Nederlandse Calvinistische traditie helder wordt beschreven vanuit de theologie (o.a. visie op uitverkiezing, rente en arbeid) en binnen de context van de reformatie.

De rol van Brabant in Nederland en de republiek wordt ook treffend beschreven. Veel eer aan de grote filosofische denkers uit de Republiek. De geschiedenis van Nederland is die van koopman en dominee. Dat is ook de balans die in het boek goed wordt bewaard: tussen moraal prediker en nuchtere pragmatische rationalist. Dat is knap. Klassieke deugden wenken je toe op iedere pagina.

Na afloop krijg je er zin in om de Nederlandse en de westerse geschiedenis verder posititief vorm te geven. Wel zou je als moderne lezer wellicht een lijstje willen zien. Is het antwoord nu terugkeer van geloof in God, klassiek liberalisme, of broederschap? En wat is de rol van de staat hierin versus het individu? Vragen die de auteur wellicht juist wil oproepen.

Daarom breed toegankelijk voor zowel de christelijke als de niet-christelijke lezer; links en rechts. Je kunt er een oproep in lezen aan rechts om de moraal opnieuw te koppelen aan de markt. Deugden zijn niet het monopolie van links of christelijk. Dit boek kan zomaar aanslaan bij idealisitsche jongeren die willen herbronnen. Kortom, een aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen in het mooie en goede van onze Nederlandse beschaving.”

Pim van Vliet, beleggingsspecialist.

Categorieën: Geen categorie