Geen categorie

‘Verplichte kost op de middelbare school’

'De afgelopen dagen in een ruk "Tot hier en nu verder" gelezen. Wat een geweldig boek! Boeiend hoe van Lotringen het verleden met het heden, de toekomst en de eigen familie geschiedenis weet te verbinden. Was geschokt over wat hij schreef over Mano Bouzamour. Dit boek zou verplichte kost moeten zijn op de middelbare school. Nuttiger dan leren over Jan van Schaffelaar.' Hans Vriens, ondernemer en consultant in Azië.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Het is een verrassende combi’

'Het boek "Tot hier en nu verder" zet zaken in perspectief, waar persoonlijke ervaringen aan zijn toegevoegd. Dat maakt het tot een verrassende combi, die je niet vaak tegenkomt. Het maakt het boek persoonlijk en daardoor in mijn optiek extra interessant.' Han de Jong, voormalig hoofdeconoom.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Zeer lezenswaardig’

'Ik heb het boek gelezen en vond het mooi hoe van Lotringen zo in de geschiedenis is gedoken.Een zeer lezenswaardig boek. Dank daarvoor.' Peter Hagedoorn, voormalig topbestuurder, auteur van "De vloeibare samenleving".

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Ik ben er stil van’

'Wat een fantastisch boek "Tot hier en nu verder". De titel maakte al vanaf het begin op mij de indruk, dat de auteur er een onderliggende betekenis aan wilde toevoegen, namelijk "Tot hier en niet verder", waarbij hij onderhuids wilt aangeven, dat het van nu af aan anders moet. Zoals van Lotringen vele filosofen met hun leerstellingen in zijn verhaal betrekt om op een bepaald moment de status van ons land weer te geven, vond ik indrukwekkend. Ik ben daar wat stil van. Chapeau!' Paul van L., ondernemer in ruste.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Een knappe prestatie!’

"Graag sluit ik me aan bij de complimenteuze recensies! Een knappe prestatie om zo kernachtig een cultureel-historisch overzicht van onze nationale geschiedenis, en dan in een vloeiende stijl, te schrijven. Ik heb het boek in één ruk uitgelezen." Willem Merens, vooraanstaand Delftenaar.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Een must’

"Een must voor een ieder die aan internationale collega's wil uitleggen waarom Nederlanders zijn zoals ze zijn." Lex Kerssemakers, topmanager in de autoindustrie.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Het bracht me veel nieuwe inzichten’

"Dit weekend was ik in de gelegenheid om ‘Tot hier en nu verder’ te lezen. Ik wil de auteur ervoor danken. Het lezen heeft me veel plezier verschaft, maar het heeft me ook nieuwe inzichten gebracht. Ik heb er derhalve veel van geleerd." T. Timmermans, vermogensbeheerder.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Een waar leesgenot’

"Met veel plezier het boek van Cees van Lotringen gelezen. Interessante en mooi beschreven inzichten, gecombineerd met vaderlandse historie (die ik sinds de middelbare school niet meer compleet en helder op mijn netvlies had), maakten het tot een waar leesgenot. In die zin is ook die kennis weer opgefrist. Dank daarvoor!" Maarten Vrijhof, analist.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Magistraal geschreven’

"In het magistraal geschreven 'Tot Hier en Nu Verder' doet Cees van Lotringen een moedige en oprechte poging de Nederlandse identiteit te behoeden tegen een dreigende 'nieuwe verzuiling langs ethnische of religieuze grenzen', die een 'natuurlijke staat van oorlog' zoals gesteld door Hobbes en Huntington tot gevolg zal hebben. In het bevorderen van een actief pluralisme doet hij een beroep op de sturende rol van de overheid, en een krachtig en zelfbewust burgerschap zoals we dat sinds de zeventiende eeuw kennen. Onze gemeenschappelijke taak is via interactie en dialoog op zoek te gaan naar een nieuw sociaal contract en een national institutioneel stelsel dat sterk genoeg is om de komende uitdagingen het hoofd te bieden. Ik hoop oprecht dat dit met liefde en toewijding geschapen geesteskind het gewenste effect zal hebben, en zowel overheid als burgers tot daadkracht en actie zal aansporen." F. Zwanikken de Quinones, econoom en diplomaat.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Door dit boek waardeer ik Nederland meer’

"Het is een prachtig boek. Nog afgezien van de vorm - de persoonlijke familiegeschiedenis met de historische perspectieven tot in het heden - vond ik het boek ook een eye-opener in de zin van hoezeer, en waarom we verschillen van de landen en volkeren om ons heen. Nederlanders in den vreemde zijn of adepten van alles wat Nederlands is of ze doen aan het bashen van Nederland: niets deugt, het is klein(-burgerlijk) en provinciaals. Ik ben daar ook door heen gegaan; niet heel extreem, maar toch. De laatste jaren ben ik Nederland weer meer gaan waarderen. Het boek van Cees van Lotringen heeft daar aan bijgedragen." Frank Bierens, social entrepreneur in Oost-Afrika.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Bijzonder goed gedaan’

"Bijzonder goed gedaan. Hoe de biografie van de Gouden Eeuw is verweven met het levensverhaal van de auteur en hoe in een prettige afwisseling van verhaal en analyse wordt toegewerkt naar een diagnose van de huidige tijd." Luc Panhuysen, historicus.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Goed geschreven en zonder pretenties’

"Ik heb het boek zojuist uitgelezen. Complimenten hoe Cees van Lotringen de geschiedenislessen uit het verleden vertaalt naar mogelijke oplossingen voor de problemen van nu. Goed geschreven en zonder pretenties weet hij de grote denkers en politici te verbinden met de uitdagingen van onze tijd. Onderwerpen waar ik vanuit innovatie ook veel aan werk." Bastiaan Walenkamp, innovatiestrateeg.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Een boek dat je vervoert’

'Cees van Lotringen vervoert je in zijn boek enthousiast en vol verve langs de historische dwarsverbanden en hoogtepunten van ons DNA vanaf de tijd van De Republiek tot heden. Zo schetst hij vlot en deskundig de context en de eeuwenlange ontwikkeling van bestuur, religie, karaktereigenschappen, polderen en gedogen – om een paar voorbeelden te noemen – in ons land. De narratieve kant versterkt hij met het verweven van zijn eigen petit histoire. Als Brabander is het dan altijd weer genieten om te lezen over de verschillen tussen boven en beneden de rivieren in taal en gewoontes. “Holland” versus “Generaliteitslanden” waren kennelijk in zijn familie daarvoor ook de verzamelbegrippen. Tot hier en nu verder. Ja, en hoe dan? Ik vind dat de schrijver daarvoor een aantal behartenswaardige gedachten debiteert. In deze tijd van volop demagogie, populisme en fake news trof mij vooral zijn verlangen naar een type bestuurder, die waarheid, verantwoordelijkheid en vrijheid uitstraalt. Mijn vertaling daarvan is een herschapen politiek- en bestuurssysteem, waarvan de kenmerken zijn: kwaliteit, empathie en vooral courage. Misschien iets, Cees van Lotringen, om in een volgend boek of essay verder uit te werken, mede in de context van de wereld van algoritmes en verdergaande digitalisering.' Paul van Poppel, bestuurskundige, mediator en adviseur omgevingsvraagstukken.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Verplichte kost voor iedere politicus’

"Met bijzonder veel plezier én interesse heb ik de jongste pennenvrucht, wat mij betreft het opus magnum van Cees van Lotringen, 'Tot hier en nu verder', gelezen. Wederom heeft hij ons allen qua schrijfstijl een pageturner cadeau gedaan van ongekend formaat - het is een feest der herkenning! Maar het meest onder de indruk ben ik van de causale verbanden die hij wist te leggen. Door de denkbeelden, zienswijzen, uitspraken én ontwikkelingen van de bepalende ‘groten der aarde' in de tijd van de Zeven Provinciën en de Verlichting aan elkaar te verbinden, ga je verbanden zien die tot dan toe, bij mij althans, er nog niet waren. 'Tot hier en nu verder' is wat mij betreft verplichte kost voor iedere politicus, die middels zijn of haar inspanningen een mooier en beter Nederland wil realiseren." Joost Nijhuis, zelfstandig ondernemer en gemeenteraadslid.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Van Lotringen schrijft zo goed’

"Ik ben van dit boek zeer onder de indruk. Van Lotringen schrijft zo goed over de zaken waar Nederlanders trots op zouden moeten zijn. Maar nationale trots is iets wat niet-Nederlands is, maar dat hoort misschien dan ook wel weer tot het Nederlands erfgoed." Bart le Blanc, voormalig bankier en president-commissaris van een pensioenbelegger.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Historisch én enorm actueel’

"Ik heb 'Tot hier en nu verder' met enorm veel plezier gelezen. Het boek kan ook zeker helpen voor de jongere generatie om de land- en de tijdsgeest waarin ze opgroeien beter te doorgronden, dat heeft het in ieder geval voor mij gedaan. Het boek blijft boeien en heeft mij veel over onze Nederlandse geschiedenis en vooral over de 'volksmentaliteit' geleerd. De auteur combineert uitleg over historische gebeurtenissen en denkers feilloos met de gebeurtenissen van onze tijd. Dat we op de drempel van een nieuwe tijd staan, moge duidelijk zijn. Van Lotringen geeft erg interessante inzichten over hoe we met deze nieuwe tijd om kunnen gaan en wat de rol van Nederland en de Nederlanders daar in zou kunnen zijn. Een absolute aanrader, voor oud én jong." Jonne Frankena, industrial designer, ondernemer.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Heel herkenbaar en toch verrassend’

"Ik heb het met veel plezier gelezen en kan het iedereen aanbevelen. Heel herkenbaar en toch verrassend, en met een prettige persoonlijke toon geschreven. Wat Geert Mak doet met sociale geschiedenis, doet van Lotringen met de politieke en economische invalshoek." Pim van Tol, uitgever.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Het heeft mijn ogen geopend’

"Mijn fascinatie voor spreekwoorden en onderzoeken van de waarheid erachter houdt me al enige tijd bezig. Vooral de invloed daarvan op onze emoties, bewuste en onbewuste gedragingen en patronen en de vraag: hoe kan ik mijn eigen cultureel bepaalde maskers afgooien, zodat ik in vrijheid van geest kan leven, boeit mij, als psycholoog, mateloos. Het boek heb ik nét uit. Ik heb ervan genoten. Het heeft mijn ogen doen openen voor de afkomst van de gekheid en tegelijkertijd de kracht van het volk van mijn geboorteland, Nederland. Iets waar ik al jaren mee bezig ben in mijn eigen zoektocht naar vrijheid als Brabander boven de rivieren. Dankjewel voor het schrijven van dit boek en voor het delen van je kennis en je tijd!" Madelon Timmers, psycholoog.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Geert Mak van de economische geschiedenis’

"Wat was het mooi! Urgent, goed geschreven, een tijdsbeeld. De stijl werkt en ondersteunt de inhoud. Knap hoe Cees van Lotringen in deze stijl vanuit het kleine het grote introduceert en het grote andersom diepte geeft door het kleine, de anekdote, het biografische element - als een 'Geert Mak van de economische geschiedenis en analyse'. In de inhoud haalt hij de grote thema’s van deze – alle? - tijden aan: subjectieve en relatieve welvaart, persoonlijke en nationale identiteit, vervreemding, nivellering, collectief versus individu, technologie. Dit zonder makkelijke antwoorden te suggereren voor de complexe en onderling verweven vraagstukken. Ook is hij kritisch op ons verleden zonder het tekort te doen, een mooie balans. Ik heb 'Tot hier en nu verder' met veel plezier gelezen; het zal nog een tijd blijven hangen als inspiratie." Henk-Jelle Reitsma, risk manager.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Verplichte literatuur’

"Ik heb genoten van het boek van Cees van Lotringen. Uiterst lezenswaardig, intelligent en met veel kennis en diepgang geschreven. Eigenlijk verplichte literatuur voor elke Nederlander die twijfelt aan zijn land en zijn toekomst." Harm van der Vis, orthopedisch chirurg

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Breed toegankelijk voor iedere lezer’

"Het boek leest makkelijk en is goed geschreven. Geschiedenis van de Nederlandse ‘mentaliteit’ wordt heel goed verteld. Inclusief het eigen perspectief vanuit Enschede, Eindhoven en Amsterdam en daarna enkele Europese steden. Bijzonder hoe de Nederlandse Calvinistische traditie helder wordt beschreven vanuit de theologie (o.a. visie op uitverkiezing, rente en arbeid) en binnen de context van de reformatie. De rol van Brabant in Nederland en de republiek wordt ook treffend beschreven. Veel eer aan de grote filosofische denkers uit de Republiek. De geschiedenis van Nederland is die van koopman en dominee. Dat is ook de balans die in het boek goed wordt bewaard: tussen moraal prediker en nuchtere pragmatische rationalist. Dat is knap. Klassieke deugden wenken je toe op iedere pagina. Na afloop krijg je er zin in om de Nederlandse en de westerse geschiedenis verder posititief vorm te geven. Wel zou je als moderne lezer wellicht een lijstje willen zien. Is het antwoord nu terugkeer van geloof in God, klassiek liberalisme, of broederschap? En wat is de rol van de staat hierin versus het individu? Vragen die de auteur wellicht juist wil oproepen. Daarom breed toegankelijk voor zowel de christelijke als de niet-christelijke lezer; links en rechts. Je kunt er een oproep in lezen aan rechts om de moraal opnieuw te koppelen aan de markt. Deugden zijn niet het monopolie van links of christelijk. Dit boek kan zomaar aanslaan bij idealisitsche jongeren die willen herbronnen. Kortom, een aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen in het mooie en goede van onze Nederlandse beschaving." Pim van Vliet, beleggingsspecialist.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Niet alles langs financiële meetlat’

"Genoten van het boek 'Tot hier en nu verder'. Geeft helder overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse identiteit van de Gouden Eeuw tot nu. Hoe verder? Bovenal: ruimte geven aan innerlijke vorming en niet alles langs de financiële meetlat leggen." Joost Röselaers, algemeen secretaris Remonstranten.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Wat een geweldig boek’

"Zojuist op het strand het nieuwe boek van Cees van Lotringen uitgelezen. Wat een geweldig boek! Als lezer wordt je op een indrukwekkende wijze meegenomen door het verleden van ons land en hoe onze natie is gebouwd 'op een kwetsbaar en gefragmenteerd landschap van schuivende klei, doorsneden door kreken en geulen waardoor de getijden het zoute water af- en aanvoerden'. Aan de hand van Erasmus, Calvijn en Barleus leren wij o.a. over de 'Mercator Sapiens' en het ontstaan van de Amsterdamse Wisselbank als 'ethos van vertrouwen'. Ons aanpassingsvermogen blijkt onze kernkwaliteit te zijn en daarin ligt ook de mogelijke oplossing van alle uitdagingen die ons te wachten staan. Van Lotringen stelt terecht dat wij gedwongen worden om nieuwe bronnen van identiteit, inclusiviteit en verbondenheid te formuleren en deugden te (her)introduceren voor het vredig samenleven en omgaan met mensen die andere culturele, religieuze of etnische achtergronden hebben. Een absolute aanrader!" Hans Wilton, ondernemer en beleggingsspecialist.

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Ik vond het prachtig’

"Cees van Lotringen publiceerde onlangs het boek 'Tot hier en nu verder', over de (economische) identiteit van Nederland, van het gedachtegoed van Erasmus en Spinoza tot dat van Pim Fortuyn en Herman Wijffels. Gebruikmakend van persoonlijke herinneringen aan zijn (katholieke) ondernemende vader en zijn eigen langdurige verblijf in het buitenland, schetst Van Lotringen een even indringend, zenuwachtig makend als zalvend portret van de natie die zichzelf op de zee veroverde en nu een antwoord zoekt op de vele vragen die worden gesteld; wie zijn wij (geworden), wat willen wij (zijn) en hoe zorgen we ervoor dat we eerlijk blijven "met belasting, met tijd, met afspraken, met liefde en relaties", zoals de uit Irak gevluchte ingenieur Rodaan Al Galidi het in het boek verwoordt. Koop en lees dat boek! Ik vond het prachtig." Miek Smilde, schrijver, onderzoeker, gespreksleider

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘In één keer uitgelezen’

“Leestip: Tot hier en nu verder van Cees van Lotringen, In één keer uitgelezen, toegankelijk gebracht en leerzaam. Een knappe ordening van gedachten, geschiedenis en ideeën over 400 jaar Nederland.” Pieter Furnée, beleggingsprofessional

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Wij staan op de schouders van de grote denkers’

"'Tot hier en nu verder' vind ik een knap geschreven boek waarin veel persoonlijke herinneringen, met name aan de vader van Cees van Lotringen, zijn verwerkt. Van Lotringen geeft blijk van diepgaande geschiedkundige kennis. Maar relevanter dan dat vind ik wat hij er mee doet en wat hij - op een hele beschaafde manier - ons wil zeggen. Uit zijn omschrijving van alle historische personen, vooral filosofen en politici, blijkt dat er nu eigenlijk niet veel nieuws onder de zon is. Wij leunen nog altijd sterk op het gedachtegoed uit vervlogen tijden. Wij denken dat we met hele nieuwe denkbeelden komen, maar dat is niet zo: wij staan op de schouders van de Europese grote denkers. Van Lotringen geeft er blijk van dat Europa, en ons land in het bijzonder, niet op de goede weg is: "Gaat de verlichting uit?" Daarnaast beschrijft hij indringend de gebeurtenissen rond Fortuyn. Anders dan van Lotringen was ik een Fortunist en vond het weer moeilijk over deze walgelijke episode te lezen. Uit het boek spreekt ook nostalgie. Dit niet omdat alles vroeger zoveel beter was, maar puur vanwege de fijne tijd die we hebben meegemaakt met dankbare gevoelens voor wat onze ouders ons meegegeven hebben. Tot hier en nu verder. Van Lotringen lijkt lang niet gerust op de goede afloop. Toch zegt hij dat we optimistisch moeten blijven. Ik ga het proberen..." Frits Bosch, pensioenspecialist

Door Cees, geleden
Geen categorie

‘Een lezenswaardig boek’

"De dominee komt weer naast de koopman te staan, nadat-ie uit het zicht was verdwenen. Zoals van Lotringen in zijn lezenswaardige boek stelt: naast individueel geluk is er ook nog gezamenlijk buurtschap.’ Pieter Couwenbergh, opiniemaker

Door Cees, geleden