“In het magistraal geschreven ‘Tot Hier en Nu Verder’ doet Cees van Lotringen een moedige en oprechte poging de Nederlandse identiteit te behoeden tegen een dreigende ‘nieuwe verzuiling langs ethnische of religieuze grenzen’, die een ‘natuurlijke staat van oorlog’ zoals gesteld door Hobbes en Huntington tot gevolg zal hebben. In het bevorderen van een actief pluralisme doet hij een beroep op de sturende rol van de overheid, en een krachtig en zelfbewust burgerschap zoals we dat sinds de zeventiende eeuw kennen.

Onze gemeenschappelijke taak is via interactie en dialoog op zoek te gaan naar een nieuw sociaal contract en een national institutioneel stelsel dat sterk genoeg is om de komende uitdagingen het hoofd te bieden. Ik hoop oprecht dat dit met liefde en toewijding geschapen geesteskind het gewenste effect zal hebben, en zowel overheid als burgers tot daadkracht en actie zal aansporen.”

F. Zwanikken de Quinones, econoom en diplomaat.

Categorieƫn: Geen categorie